DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN HOÀN

KCN Đông Vinh – Tp.Thanh Hoá
Tel/Fax : 84-373951283
Di động: 0913.293.731 – 0983.88.3636
Email: txq.salemanager@gmail.com
Website: www.tranhoanstone.com